Podczas rejestrowania pacjenta na wizytę zbierany jest wstępny wywiad epidemiologiczny dotyczący:

 • ewentualnego kontaktu z osobą zakażoną wirusem SARS CoV-2,
 • samopoczucia pacjenta, przede wszystkim obecności objawów takich jak gorączka, kaszel, duszność, bóle mięśni, zaburzenia węchu i smaku.

Proszę o:

 • punktualne przybycie na wizytę,
 • wizyty bez osób towarzyszących (wyjątek: opiekun osoby niepełnoletniej lub niepełnosprawnej),
 • przybycie i przebywanie w Gabinecie w maseczce osłaniającej nos i usta
 • w miarę możliwości nie nakładać makijażu przed wizytą

Przed wizytą:

 • godziny przyjęć ustalane są w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć czas oczekiwania na wizytę; z tego względu też prosimy o punktualne przychodzenie na wizytę,
 • przed wejściem do gabinetu prosimy wypełnienie ankiety dotyczącej oceny ryzyka wcześniejszego kontaktu z Covid-19,
 • prosimy o umycie, a następnie zdezynfekowanie dłoni preparatem dostępnym przy rejestracji.

W trakcie wizyty/zabiegu:

 • powtarzamy wywiad epidemiologiczny,
 • podczas rozmowy utrzymujemy odpowiedni dystans odległości,
 • lekarz wyposażony jest w ubranie ochronne: fartuch ochronny, maseczkę i przyłbicę.

Między pacjentami zachowany jest odstęp czasu niezbędny do wykonania:

 • wietrzenia gabinetu,
 • dezynfekcji powierzchni, klamek, foteli preparatami przeciw wirusom/bakteriom.